User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21901-22000-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
21901 - 1999 VZ11 10 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21902 - 1999 VD12 10 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21903 Wallace 1999 VE12 10 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21904 - 1999 VV12 11 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21905 - 1999 VX14 2 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
21906 - 1999 VH20 11 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21907 - 1999 VM20 11 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21908 - 1999 VQ21 12 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
21909 - 1999 VR21 12 tháng 11 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
21910 - 1999 VT23 14 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21911 - 1999 VW23 14 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21912 - 1999 VL24 15 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21913 Taylorjones 1999 VK28 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21914 Melakabinoff 1999 VX34 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21915 Lavins 1999 VE35 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21916 - 1999 VU37 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21917 - 1999 VY37 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21918 - 1999 VN45 4 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
21919 Luga 1999 VV47 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21920 - 1999 VZ47 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21921 Camdenmiller 1999 VE49 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21922 Mocz 1999 VK49 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21923 - 1999 VT52 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21924 Alyssaovaitt 1999 VN53 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21925 Supasternak 1999 VW53 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21926 Jacobperry 1999 VH54 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21927 Sarahpierz 1999 VB55 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21928 Prabakaran 1999 VX55 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21929 Nileshraval 1999 VP56 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21930 - 1999 VP61 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21931 - 1999 VB64 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21932 Rios 1999 VP65 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21933 Aaronrozon 1999 VL70 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21934 1999 VY71 7 tháng 11 năm 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
21935 - 1999 VZ77 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21936 Ryan 1999 VH79 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21937 Basheehan 1999 VV80 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21938 - 1999 VE81 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21939 Kasmith 1999 VJ89 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21940 - 1999 VU91 7 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21941 - 1999 VU92 9 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21942 Subramanian 1999 VN106 9 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21943 - 1999 VG114 9 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
21944 - 1999 VA118 9 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
21945 Kleshchonok 1999 VL135 13 tháng 11 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21946 - 1999 VD138 9 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
21947 - 1999 VG141 10 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
21948 - 1999 VY149 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21949 Tatulian 1999 VA156 12 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21950 - 1999 VS158 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21951 - 1999 VE159 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21952 Terry 1999 VD165 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21953 - 1999 VB176 2 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
21954 - 1999 VU178 6 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21955 - 1999 VW178 6 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21956 Thangada 1999 VE179 6 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21957 - 1999 VU179 6 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21958 Tripuraneni 1999 VU185 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21959 - 1999 VM186 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21960 - 1999 VH189 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
21961 - 1999 VE203 8 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
21962 Scottsandford 1999 VS203 9 tháng 11 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21963 - 1999 VP207 13 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
21964 Kevinhousen 1999 VK213 13 tháng 11 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21965 Dones 1999 VO213 13 tháng 11 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21966 - 1999 WJ9 27 tháng 11 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21967 - 1999 WS9 30 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
21968 - 1999 WE10 30 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
21969 - 1999 WJ17 30 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
21970 Tyle 1999 XC 1 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21971 - 1999 XG 1 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21972 - 1999 XU 2 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21973 - 1999 XP1 2 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21974 - 1999 XV1 3 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21975 - 1999 XR2 4 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21976 - 1999 XV2 4 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21977 - 1999 XW2 4 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21978 - 1999 XW3 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
21979 - 1999 XQ4 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
21980 - 1999 XA5 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
21981 - 1999 XX5 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
21982 - 1999 XL8 4 tháng 12 năm 1999 Gekko T. Kagawa
21983 - 1999 XB12 6 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
21984 - 1999 XC12 6 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
21985 Šejna 1999 XG15 2 tháng 12 năm 1999 Ondřejov L. Šarounová
21986 Alexanduribe 1999 XO17 2 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21987 - 1999 XH18 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21988 - 1999 XQ20 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21989 Werntz 1999 XU20 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21990 Garretyazzie 1999 XH22 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21991 Zane 1999 XM23 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21992 - 1999 XZ23 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21993 - 1999 XH26 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21994 - 1999 XU26 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21995 - 1999 XL29 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21996 - 1999 XP31 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
21997 - 1999 XP36 7 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21998 - 1999 XH37 7 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
21999 Disora 1999 XS38 7 tháng 12 năm 1999 Campo Catino F. Mallia
22000 - 1999 XF40 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21901-22000-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)