User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21801-21900-la-gi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 21801 Ančerl 1999 TW3 2 tháng 10 năm 1999 Ondřejov L. Šarounová 21802 Svoreň 1999 TE6 6 tháng 10 năm 1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 21803 - 1999 TC7 6 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić 21804 Václavneumann 1999 TC8 4 tháng 10 năm 1999 Ondřejov L. Šarounová 21805 - 1999 TQ9 8 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić 21806 - 1999 TE14 10 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 21807 - 1999 TH14 10 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 21808 1999 TR18 14 tháng 10 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21809 - 1999 TG19 15 tháng 10 năm 1999 High Point D. K. Chesney 21810 - 1999 TK19 9 tháng 10 năm 1999 Uto F. Uto 21811 Burroughs 1999 TR20 5 tháng 10 năm 1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 21812 - 1999 TZ22 3 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 21813 Danwinegar 1999 TK25 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21814 Shanawolff 1999 TQ27 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21815 Fanyang 1999 TF29 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21816 - 1999 TE31 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21817 Yingling 1999 TG32 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21818 Yurkanin 1999 TJ32 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21819 - 1999 TX32 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21820 - 1999 TQ34 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21821 Billryan 1999 TN36 12 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 21822 Degiorgi 1999 TX36 15 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 21823 - 1999 TX72 9 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 21824 - 1999 TD75 10 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 21825 Zhangyizhong 1999 TR88 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21826 Youjiazhong 1999 TJ91 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21827 Chingzhu 1999 TS91 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21828 - 1999 TN92 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21829 Kaylacornale 1999 TZ92 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21830 - 1999 TW93 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21831 - 1999 TX93 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21832 - 1999 TZ93 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21833 - 1999 TE95 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21834 - 1999 TL96 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21835 - 1999 TN96 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21836 - 1999 TX96 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21837 - 1999 TL97 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21838 - 1999 TM99 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21839 - 1999 TP100 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21840 Ghoshchoudhury 1999 TT101 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21841 - 1999 TE102 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21842 - 1999 TH102 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21843 - 1999 TF105 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21844 - 1999 TN112 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21845 - 1999 TC113 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21846 Wojakowski 1999 TT114 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21847 - 1999 TA116 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21848 - 1999 TO116 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21849 - 1999 TA141 6 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21850 Abshir 1999 TF142 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21851 - 1999 TO142 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21852 Bolander 1999 TR143 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21853 Kelseykay 1999 TU146 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21854 Brendandwyer 1999 TJ147 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21855 - 1999 TG150 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21856 Heathermaria 1999 TR150 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21857 - 1999 TJ154 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21858 Gosal 1999 TY155 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21859 - 1999 TF172 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21860 Joannaguy 1999 TX180 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21861 Maryhedberg 1999 TU189 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21862 Joshuajones 1999 TV189 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21863 - 1999 TC194 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21864 - 1999 TD238 4 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21865 - 1999 TD246 8 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21866 - 1999 TP247 8 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21867 - 1999 TQ251 9 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21868 - 1999 TK291 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 21869 - 1999 TE296 1 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21870 - 1999 UD1 16 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 21871 - 1999 UK2 17 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 21872 1999 UP3 18 tháng 10 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21873 Jindřichůvhradec 1999 UU3 29 tháng 10 năm 1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 21874 1999 UB6 18 tháng 10 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21875 1999 UD6 22 tháng 10 năm 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 21876 - 1999 UL9 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21877 - 1999 UL12 31 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 21878 - 1999 UF13 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21879 - 1999 UH13 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21880 - 1999 UF14 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21881 - 1999 UK15 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21882 - 1999 UL16 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21883 - 1999 UC25 28 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21884 - 1999 UO26 30 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21885 - 1999 UY27 30 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 21886 - 1999 UZ35 31 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 21887 Dipippo 1999 UH42 20 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 21888 Ďurech 1999 UL44 29 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 21889 - 1999 UJ47 29 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 21890 - 1999 UG50 30 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 21891 - 1999 VZ2 1 tháng 11 năm 1999 Monte Agliale S. Donati 21892 - 1999 VM3 1 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 21893 - 1999 VL4 1 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS 21894 - 1999 VQ4 1 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS 21895 - 1999 VA5 5 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 21896 - 1999 VM6 7 tháng 11 năm 1999 Oohira T. Urata 21897 - 1999 VG7 7 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 21898 - 1999 VJ7 7 tháng 11 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 21899 - 1999 VU8 8 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels 21900 - 1999 VQ10 9 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21801-21900-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)