User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21701-21800-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
21701 Gabemendoza 1999 RP72 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21702 Prisymendoza 1999 RA73 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21703 Shravanimikk 1999 RM73 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21704 Mikkilineni 1999 RD85 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21705 Subinmin 1999 RA86 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21706 Robminehart 1999 RM87 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21707 Johnmoore 1999 RY88 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21708 Mulhall 1999 RV90 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21709 Sethmurray 1999 RK92 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21710 Nijhawan 1999 RS92 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21711 Wilfredwong 1999 RE95 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21712 Obaid 1999 RL96 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21713 Michaelolson 1999 RW97 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21714 Geoffreywoo 1999 RX109 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21715 Palaniappan 1999 RA110 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21716 Panchamia 1999 RX113 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21717 Pang 1999 RO114 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21718 Cheonghapark 1999 RO115 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21719 Pasricha 1999 RR115 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21720 Pilishvili 1999 RQ119 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21721 Feiniqu 1999 RY119 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21722 Rambhia 1999 RX120 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21723 Yinyinwu 1999 RT128 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21724 Ratai 1999 RA132 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21725 Zhongyuechen 1999 RB132 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21726 Rezvanian 1999 RB134 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21727 Rhines 1999 RY135 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21728 Zhuzhirui 1999 RH136 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21729 Kimrichards 1999 RE137 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21730 Ignaciorod 1999 RG138 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21731 Zhuruochen 1999 RT142 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21732 Rumery 1999 RW142 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21733 Schlottmann 1999 RX145 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21734 - 1999 RM146 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21735 Nissaschmidt 1999 RV146 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21736 Samaschneid 1999 RW149 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21737 Stephenshulz 1999 RV151 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21738 Schwank 1999 RB153 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21739 Annekeschwob 1999 RN157 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21740 - 1999 RR159 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21741 - 1999 RN162 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21742 Rachaelscott 1999 RU163 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21743 Michaelsegal 1999 RB164 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21744 Meliselinger 1999 RF168 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21745 Shadfan 1999 RX168 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21746 Carrieshaw 1999 RZ169 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21747 Justsolomon 1999 RD170 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21748 Srinivasan 1999 RH170 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21749 - 1999 RM172 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21750 Tartakahashi 1999 RG173 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21751 Jennytaylor 1999 RT176 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21752 Johnthurmon 1999 RC179 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21753 Trudel 1999 RJ180 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21754 Tvaruzkova 1999 RZ183 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21755 - 1999 RE190 10 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21756 - 1999 RB192 13 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21757 - 1999 RQ194 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21758 Adrianveres 1999 RT196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21759 - 1999 RG197 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21760 - 1999 RM199 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21761 - 1999 RB201 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21762 - 1999 RD201 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21763 - 1999 RR201 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21764 - 1999 RY205 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21765 - 1999 RU206 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21766 - 1999 RW208 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21767 - 1999 RB209 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21768 - 1999 RL210 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21769 - 1999 RS210 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21770 Wangyiran 1999 RF211 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21771 - 1999 RQ211 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21772 - 1999 RU211 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21773 - 1999 RH216 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21774 O'Brien 1999 RR217 3 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21775 Tsiganis 1999 RC221 5 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21776 Kryszczyńska 1999 RE221 5 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21777 - 1999 RS221 5 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
21778 Andrewarren 1999 RF225 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21779 - 1999 RE231 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
21780 - 1999 RY237 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
21781 - 1999 RE239 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
21782 Davemcdonald 1999 RV239 8 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
21783 - 1999 RR248 7 tháng 9 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
21784 - 1999 SO1 17 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
21785 Méchain 1999 SS2 21 tháng 9 năm 1999 Kleť M. Tichý
21786 - 1999 SB4 29 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
21787 - 1999 SG4 29 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
21788 - 1999 SZ5 30 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21789 Frankwasser 1999 SH7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21790 - 1999 SN7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21791 Mattweegman 1999 SR7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21792 - 1999 ST7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21793 - 1999 SG8 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21794 - 1999 SK8 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21795 Masi 1999 SN9 29 tháng 9 năm 1999 Campo Catino F. Mallia
21796 - 1999 SH11 30 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
21797 - 1999 SW11 30 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
21798 Mitchweegman 1999 SZ16 30 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
21799 Ciociaria 1999 TP 1 tháng 10 năm 1999 Campo Catino F. Mallia, G. Masi
21800 - 1999 TM1 1 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/21701–21800&oldid=26435694”
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21701-21800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)