User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21301-21400-la-gi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 21301 Zanin 1996 WE3 22 tháng 11 năm 1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 21302 Shirakamisanchi 1996 XU 1 tháng 12 năm 1996 Chichibu N. Sato 21303 - 1996 XJ1 2 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 21304 - 1996 XL1 2 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 21305 - 1996 XP1 2 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 21306 Marani 1996 XF2 1 tháng 12 năm 1996 Pianoro V. Goretti 21307 - 1996 XG3 3 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 21308 - 1996 XG5 2 tháng 12 năm 1996 Pleiade P. Antolini, F. Castellani 21309 - 1996 XH5 6 tháng 12 năm 1996 Kiso Hiệp hội bảo vệ không gian Nhật Bản 21310 - 1996 XM5 7 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 21311 Servius 1996 XC9 4 tháng 12 năm 1996 Colleverde V. S. Casulli 21312 - 1996 XF14 4 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch 21313 Xiuyanyu 1996 XY14 10 tháng 12 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21314 1996 XG15 10 tháng 12 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 21315 - 1996 XN17 5 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch 21316 - 1996 XY17 7 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch 21317 - 1996 XV18 12 tháng 12 năm 1996 Kleť Kleť 21318 1996 XU26 8 tháng 12 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21319 1996 XX26 8 tháng 12 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 21320 - 1996 XF31 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 21321 - 1997 AN2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21322 - 1997 AV2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21323 - 1997 AZ3 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21324 1997 AY5 2 tháng 1 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21325 1997 AB6 2 tháng 1 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 21326 - 1997 AW6 8 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21327 - 1997 AJ13 11 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21328 Otashi 1997 AM13 11 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21329 - 1997 AP15 12 tháng 1 năm 1997 Haleakala NEAT 21330 - 1997 AT20 11 tháng 1 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21331 Lodovicoferrari 1997 BO 17 tháng 1 năm 1997 Prescott P. G. Comba 21332 1997 BX 18 tháng 1 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21333 - 1997 BM2 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21334 - 1997 BO2 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21335 - 1997 BO3 31 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21336 - 1997 BU8 31 tháng 1 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21337 - 1997 BN9 17 tháng 1 năm 1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 21338 - 1997 CZ 1 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21339 - 1997 CL1 1 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21340 - 1997 CS19 11 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21341 - 1997 CV19 12 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21342 1997 CS28 4 tháng 2 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21343 - 1997 EF 1 tháng 3 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21344 - 1997 EM 2 tháng 3 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21345 1997 ED3 3 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21346 Marieladislav 1997 EL11 9 tháng 3 năm 1997 Ondřejov P. Pravec 21347 1997 EO11 3 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21348 Toyoteru 1997 EM25 1 tháng 3 năm 1997 Chichibu N. Sato 21349 - 1997 ER31 10 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21350 - 1997 EN32 11 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21351 Bhagwat 1997 EC36 4 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 21352 - 1997 EB57 10 tháng 3 năm 1997 La Silla E. W. Elst 21353 1997 FG 19 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21354 1997 FM 21 tháng 3 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 21355 Pikovskaya 1997 FZ3 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 21356 Karlplank 1997 FG4 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 21357 Davidying 1997 FJ4 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 21358 Mijerbarany 1997 GT15 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 21359 Geng 1997 GN22 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 21360 - 1997 GW30 8 tháng 4 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21361 - 1997 HQ 28 tháng 4 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21362 - 1997 HS3 30 tháng 4 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21363 Jotwani 1997 HX11 30 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 21364 Lingpan 1997 HS12 30 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 21365 1997 JS7 3 tháng 5 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21366 - 1997 JT15 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst 21367 - 1997 LU1 2 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21368 Shiodayama 1997 LE10 6 tháng 6 năm 1997 Nanyo T. Okuni 21369 Gertfinger 1997 NO4 8 tháng 7 năm 1997 Caussols ODAS 21370 - 1997 TB28 1 tháng 10 năm 1997 La Silla Uppsala-DLR Trojan Survey 21371 - 1997 TD28 1 tháng 10 năm 1997 La Silla Uppsala-DLR Trojan Survey 21372 - 1997 TM28 6 tháng 10 năm 1997 La Silla Uppsala-DLR Trojan Survey 21373 - 1997 VF6 9 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 21374 - 1997 WS22 24 tháng 11 năm 1997 Siding Spring M. Hartley 21375 - 1997 YZ17 31 tháng 12 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 21376 - 1998 BP8 25 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 21377 1998 CO1 6 tháng 2 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21378 - 1998 CJ4 6 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 21379 - 1998 DU13 27 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS 21380 Devanssay 1998 DB20 27 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS 21381 - 1998 EN 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 21382 1998 EB8 2 tháng 3 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 21383 1998 EC9 2 tháng 3 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 21384 1998 EB10 1 tháng 3 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 21385 - 1998 FV8 22 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 21386 - 1998 FC9 22 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 21387 Wafakhalil 1998 FW16 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21388 Moyanodeburt 1998 FJ25 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21389 Pshenichka 1998 FX27 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21390 Shindo 1998 FV28 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21391 Rotanner 1998 FY31 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21392 Helibrochier 1998 FH32 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21393 Kalygeringer 1998 FF34 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21394 Justinbecker 1998 FY35 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21395 Albertofilho 1998 FJ41 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21396 Fisher-Ives 1998 FC52 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21397 Leontovich 1998 FJ54 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21398 Zengguoshou 1998 FX55 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21399 Bateman 1998 FG57 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 21400 Ahdout 1998 FM57 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21301-21400-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)