User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21201-21300-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
21201 - 1994 PO18 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21202 - 1994 PW19 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21203 - 1994 PP20 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21204 - 1994 PH26 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21205 - 1994 PV27 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21206 - 1994 PT28 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21207 - 1994 PH29 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21208 - 1994 PW29 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21209 - 1994 PO30 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21210 - 1994 PA31 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21211 - 1994 PP36 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21212 - 1994 PG39 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21213 - 1994 RL7 12 tháng 9 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
21214 - 1994 RN7 12 tháng 9 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
21215 - 1994 UQ 31 tháng 10 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
21216 1994 UZ1 31 tháng 10 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21217 - 1994 VM1 4 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
21218 1994 VP7 7 tháng 11 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21219 - 1994 WV1 28 tháng 11 năm 1994 Colleverde V. S. Casulli
21220 - 1994 WE4 30 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
21221 - 1994 YM1 31 tháng 12 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
21222 - 1995 BT 23 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21223 - 1995 DL 21 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21224 - 1995 DM6 24 tháng 2 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21225 - 1995 GQ1 1 tháng 4 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21226 - 1995 ON6 24 tháng 7 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21227 1995 QS 16 tháng 8 năm 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
21228 - 1995 SC 20 tháng 9 năm 1995 Trạm Catalina T. B. Spahr
21229 Sušil 1995 SM1 22 tháng 9 năm 1995 Ondřejov L. Šarounová
21230 - 1995 SK3 23 tháng 9 năm 1995 Loiano Loiano
21231 - 1995 SC17 18 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21232 - 1995 SH26 19 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21233 - 1995 UU3 20 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21234 Nakashima 1995 WG 16 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21235 - 1995 WG2 18 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21236 - 1995 WE3 20 tháng 11 năm 1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
21237 - 1995 WF5 18 tháng 11 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21238 Panarea 1995 WV7 28 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21239 - 1995 WP17 17 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21240 - 1995 WP22 18 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21241 - 1995 WN33 20 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21242 1995 WZ41 25 tháng 11 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21243 - 1995 XG1 15 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21244 - 1995 XU1 14 tháng 12 năm 1995 Haleakala AMOS
21245 - 1995 XQ4 14 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21246 - 1995 YF1 21 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21247 - 1995 YJ1 21 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21248 - 1995 YP1 21 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21249 - 1995 YX1 21 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
21250 Kamikouchi 1995 YQ2 17 tháng 12 năm 1995 Chichibu N. Sato, T. Urata
21251 - 1995 YX3 31 tháng 12 năm 1995 Oohira T. Urata
21252 - 1995 YP8 18 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
21253 1996 AX3 13 tháng 1 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21254 Jonan 1996 BG2 24 tháng 1 năm 1996 KCAO J. Kobayashi
21255 - 1996 CD2 15 tháng 2 năm 1996 Haleakala NEAT
21256 - 1996 CK7 14 tháng 2 năm 1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli
21257 Jižní Čechy 1996 DS2 26 tháng 2 năm 1996 Kleť Kleť
21258 Huckins 1996 EH1 15 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
21259 - 1996 ED4 11 tháng 3 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
21260 - 1996 FE 16 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
21261 - 1996 FF 16 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
21262 Kanba 1996 HA2 24 tháng 4 năm 1996 Yatsuka R. H. McNaught, H. Abe
21263 - 1996 HJ11 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
21264 - 1996 HT16 18 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
21265 - 1996 HJ23 20 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
21266 - 1996 HL25 20 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
21267 - 1996 JU5 11 tháng 5 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
21268 - 1996 KL1 22 tháng 5 năm 1996 Trạm Catalina T. B. Spahr
21269 Bechini 1996 LG 6 tháng 6 năm 1996 San Marcello L. Tesi, A. Boattini
21270 Otokar 1996 OK 19 tháng 7 năm 1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý
21271 - 1996 RF33 15 tháng 9 năm 1996 La Silla Uppsala-DLR Trojan Survey
21272 1996 SA1 18 tháng 9 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
21273 - 1996 SW2 19 tháng 9 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
21274 1996 SG4 19 tháng 9 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
21275 Tosiyasu 1996 SJ7 23 tháng 9 năm 1996 Nanyo T. Okuni
21276 Feller 1996 TF5 8 tháng 10 năm 1996 Prescott P. G. Comba
21277 - 1996 TO5 9 tháng 10 năm 1996 Haleakala NEAT
21278 1996 TG6 5 tháng 10 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
21279 1996 TS10 9 tháng 10 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21280 - 1996 TL11 11 tháng 10 năm 1996 Kitami K. Endate
21281 - 1996 TX14 13 tháng 10 năm 1996 Church Stretton S. P. Laurie
21282 - 1996 TD15 14 tháng 10 năm 1996 Geisei T. Seki
21283 - 1996 TY46 10 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
21284 Pandion 1996 TC51 5 tháng 10 năm 1996 La Silla E. W. Elst
21285 - 1996 UZ 20 tháng 10 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
21286 - 1996 UB1 20 tháng 10 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
21287 - 1996 UU3 31 tháng 10 năm 1996 Stroncone A. Vagnozzi
21288 - 1996 VW 3 tháng 11 năm 1996 Oohira T. Urata
21289 - 1996 VB1 3 tháng 11 năm 1996 Sormano V. Giuliani, F. Manca
21290 Vydra 1996 VR1 9 tháng 11 năm 1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
21291 - 1996 VG6 12 tháng 11 năm 1996 Campo Imperatore A. Boattini, F. Pedichini
21292 - 1996 VQ8 7 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21293 - 1996 VS8 7 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21294 - 1996 VZ8 7 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21295 - 1996 VN14 5 tháng 11 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
21296 - 1996 VV19 7 tháng 11 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
21297 1996 VW29 7 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21298 1996 VX29 7 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21299 - 1996 WC 16 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
21300 - 1996 WA1 19 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21201-21300-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)