User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21101-21200-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
21101 1992 OJ1 26 tháng 7 năm 1992 La Silla H. Debehogne
21102 - 1992 OF2 26 tháng 7 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21103 - 1992 OB3 26 tháng 7 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21104 Sveshnikov 1992 PY 8 tháng 8 năm 1992 Caussols E. W. Elst
21105 - 1992 PU1 8 tháng 8 năm 1992 Caussols E. W. Elst
21106 1992 PO2 2 tháng 8 năm 1992 Palomar H. E. Holt
21107 1992 PZ4 4 tháng 8 năm 1992 Palomar H. E. Holt
21108 - 1992 QT 31 tháng 8 năm 1992 Palomar E. F. Helin
21109 Sünkel 1992 RY 4 tháng 9 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
21110 Karlvalentin 1992 RC1 4 tháng 9 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
21111 - 1992 RP3 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21112 - 1992 RY3 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21113 - 1992 RG4 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21114 - 1992 RS5 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21115 - 1992 RL7 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21116 1992 SO 16 tháng 9 năm 1992 Dynic A. Sugie
21117 - 1992 SB13 30 tháng 9 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21118 Hezimmermann 1992 SB17 24 tháng 9 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
21119 1992 UJ 19 tháng 10 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21120 - 1992 WP 16 tháng 11 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21121 - 1992 WV 16 tháng 11 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21122 1992 YK 23 tháng 12 năm 1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata
21123 - 1992 YP2 18 tháng 12 năm 1992 Caussols E. W. Elst
21124 - 1992 YR2 18 tháng 12 năm 1992 Caussols E. W. Elst
21125 Orff 1992 YZ4 30 tháng 12 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen
21126 Katsuyoshi 1993 BJ2 19 tháng 1 năm 1993 Geisei T. Seki
21127 - 1993 BF4 27 tháng 1 năm 1993 Caussols E. W. Elst
21128 Chapuis 1993 BJ5 27 tháng 1 năm 1993 Caussols E. W. Elst
21129 - 1993 BJ7 23 tháng 1 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21130 - 1993 FN 23 tháng 3 năm 1993 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
21131 - 1993 FQ7 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21132 - 1993 FN10 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21133 - 1993 FE11 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21134 - 1993 FE13 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21135 - 1993 FL14 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21136 - 1993 FH19 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21137 - 1993 FX20 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21138 - 1993 FS24 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21139 - 1993 FP26 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21140 - 1993 FN28 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21141 - 1993 FD30 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21142 - 1993 FV30 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21143 - 1993 FX31 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21144 - 1993 FA46 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21145 - 1993 FZ57 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21146 - 1993 FD67 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21147 - 1993 FV80 18 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
21148 Billramsey 1993 HN1 16 tháng 4 năm 1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
21149 Kenmitchell 1993 HY5 19 tháng 4 năm 1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
21150 1993 LF1 13 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
21151 1993 LO1 13 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
21152 1993 MB1 17 tháng 6 năm 1993 Palomar H. E. Holt
21153 1993 MF1 18 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
21154 - 1993 NS1 12 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21155 - 1993 NW1 12 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21156 - 1993 QP7 20 tháng 8 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21157 - 1993 RC5 15 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21158 1993 RP18 15 tháng 9 năm 1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst
21159 - 1993 ST5 17 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21160 Saveriolombardi 1993 TJ 10 tháng 10 năm 1993 Stroncone A. Vagnozzi
21161 - 1993 TR1 15 tháng 10 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21162 - 1993 TW16 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21163 - 1993 TJ24 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21164 - 1993 UZ7 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
21165 1993 VF2 11 tháng 11 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21166 - 1993 XH 6 tháng 12 năm 1993 Geisei T. Seki
21167 - 1993 XQ 9 tháng 12 năm 1993 Oizumi T. Kobayashi
21168 - 1994 AC8 7 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
21169 - 1994 AG10 8 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
21170 - 1994 AL10 8 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
21171 - 1994 CG1 7 tháng 2 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
21172 - 1994 CK10 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21173 - 1994 CU10 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21174 - 1994 CG12 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21175 - 1994 CP12 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21176 - 1994 CN13 8 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21177 - 1994 CC17 8 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21178 - 1994 CJ17 8 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21179 - 1994 CL18 8 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21180 - 1994 DC 16 tháng 2 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
21181 - 1994 EB2 6 tháng 3 năm 1994 Palomar E. F. Helin
21182 - 1994 EC2 12 tháng 3 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21183 - 1994 EO2 9 tháng 3 năm 1994 Palomar E. F. Helin
21184 - 1994 EC5 6 tháng 3 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
21185 - 1994 EH6 9 tháng 3 năm 1994 Caussols E. W. Elst
21186 - 1994 EO6 9 tháng 3 năm 1994 Caussols E. W. Elst
21187 - 1994 FY 31 tháng 3 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21188 - 1994 GN 5 tháng 4 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21189 - 1994 JB 3 tháng 5 năm 1994 Stroncone A. Vagnozzi
21190 - 1994 JQ 10 tháng 5 năm 1994 Stroncone A. Vagnozzi
21191 - 1994 JL6 4 tháng 5 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
21192 Seccisergio 1994 NA 2 tháng 7 năm 1994 Stroncone A. Vagnozzi
21193 1994 PJ1 14 tháng 8 năm 1994 Siding Spring R. H. McNaught
21194 1994 PN1 11 tháng 8 năm 1994 Siding Spring R. H. McNaught
21195 - 1994 PK4 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21196 - 1994 PU5 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21197 - 1994 PS7 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21198 - 1994 PX7 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21199 - 1994 PV8 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
21200 - 1994 PU10 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21101-21200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)