User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21001-21100-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
21001 Trogrlic 1987 GF 1 tháng 4 năm 1987 Palomar A. Maury
21002 - 1987 QU7 29 tháng 8 năm 1987 La Silla E. W. Elst
21003 - 1987 YV1 17 tháng 12 năm 1987 La Silla E. W. Elst, G. Pizarro
21004 1988 BM4 22 tháng 1 năm 1988 La Silla H. Debehogne
21005 1988 BF5 28 tháng 1 năm 1988 Siding Spring R. H. McNaught
21006 - 1988 DG2 17 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
21007 - 1988 FD3 19 tháng 3 năm 1988 La Silla W. Ferreri
21008 - 1988 PE 9 tháng 8 năm 1988 Palomar E. F. Helin
21009 - 1988 PN1 12 tháng 8 năm 1988 Haute Provence E. W. Elst
21010 Kishon 1988 PL2 13 tháng 8 năm 1988 Tautenburg Observatory F. Börngen
21011 1988 RP4 1 tháng 9 năm 1988 La Silla H. Debehogne
21012 1988 RU9 8 tháng 9 năm 1988 La Silla H. Debehogne
21013 - 1988 RW10 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
21014 Daishi 1988 TS1 13 tháng 10 năm 1988 Geisei T. Seki
21015 - 1988 UF 16 tháng 10 năm 1988 Kitami T. Fujii, K. Watanabe
21016 Miyazawaseiroku 1988 VA 2 tháng 11 năm 1988 Geisei T. Seki
21017 - 1988 VP 3 tháng 11 năm 1988 Yorii M. Arai, H. Mori
21018 1988 VV1 2 tháng 11 năm 1988 Gekko Y. Oshima
21019 1988 VC2 2 tháng 11 năm 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21020 - 1988 VH2 8 tháng 11 năm 1988 Okutama T. Hioki, N. Kawasato
21021 1988 XL2 7 tháng 12 năm 1988 Gekko Y. Oshima
21022 Ike 1989 CR 2 tháng 2 năm 1989 Geisei T. Seki
21023 1989 DK 28 tháng 2 năm 1989 La Silla H. Debehogne
21024 - 1989 GD3 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
21025 - 1989 SL2 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
21026 - 1989 SE4 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
21027 - 1989 SR5 28 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
21028 - 1989 TO 4 tháng 10 năm 1989 Palomar E. F. Helin
21029 - 1989 TA6 7 tháng 10 năm 1989 La Silla E. W. Elst
21030 - 1989 TZ11 2 tháng 10 năm 1989 Cerro Tololo S. J. Bus
21031 1989 TO15 3 tháng 10 năm 1989 La Silla H. Debehogne
21032 1989 TN16 4 tháng 10 năm 1989 La Silla H. Debehogne
21033 - 1989 UM 21 tháng 10 năm 1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21034 1989 WB3 25 tháng 11 năm 1989 Gekko Y. Oshima
21035 - 1990 AE 1 tháng 1 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
21036 - 1990 BA2 30 tháng 1 năm 1990 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe
21037 1990 EB 4 tháng 3 năm 1990 Dynic A. Sugie
21038 - 1990 EP3 2 tháng 3 năm 1990 La Silla E. W. Elst
21039 - 1990 ES4 2 tháng 3 năm 1990 La Silla E. W. Elst
21040 - 1990 OZ 20 tháng 7 năm 1990 Palomar E. F. Helin
21041 1990 QO1 22 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
21042 - 1990 QT7 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
21043 1990 RT2 15 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
21044 1990 SE1 16 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
21045 1990 SQ1 18 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
21046 1990 SH3 18 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
21047 Hodierna 1990 SE5 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
21048 - 1990 SV9 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
21049 1990 SU16 17 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
21050 Beck 1990 TG2 10 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
21051 - 1990 UM 20 tháng 10 năm 1990 Oohira T. Urata
21052 - 1990 UG5 16 tháng 10 năm 1990 La Silla E. W. Elst
21053 1990 VE 10 tháng 11 năm 1990 Yakiimo A. Natori, T. Urata
21054 - 1990 VL5 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
21055 - 1990 YR 23 tháng 12 năm 1990 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa
21056 - 1991 CA1 14 tháng 2 năm 1991 Palomar E. F. Helin
21057 - 1991 GJ8 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
21058 - 1991 GF9 10 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
21059 Penderecki 1991 GR10 9 tháng 4 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
21060 - 1991 JC 2 tháng 5 năm 1991 Oohira T. Urata
21061 - 1991 JD 3 tháng 5 năm 1991 Oohira T. Urata
21062 Iasky 1991 JW1 13 tháng 5 năm 1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
21063 1991 JC2 8 tháng 5 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
21064 Yangliwei 1991 LY1 6 tháng 6 năm 1991 La Silla E. W. Elst
21065 - 1991 NM 10 tháng 7 năm 1991 Palomar E. F. Helin
21066 1991 NG5 10 tháng 7 năm 1991 La Silla H. Debehogne
21067 - 1991 PY1 2 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
21068 - 1991 PL2 2 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
21069 - 1991 PY3 3 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
21070 - 1991 PD6 6 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
21071 - 1991 PE7 6 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
21072 1991 PU8 5 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
21073 Darksky 1991 RE 4 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
21074 Rügen 1991 RA4 12 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
21075 Heussinger 1991 RF4 12 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
21076 Kokoschka 1991 RG4 12 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
21077 1991 RG14 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
21078 1991 RR16 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
21079 1991 RR17 11 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
21080 1991 RD18 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
21081 1991 RC19 14 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
21082 Araimasaru 1991 TG2 13 tháng 10 năm 1991 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa
21083 1991 TH14 2 tháng 10 năm 1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan
21084 1991 UV3 31 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21085 1991 UL4 18 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
21086 - 1992 AO1 10 tháng 1 năm 1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa
21087 Petsimpallas 1992 BH2 30 tháng 1 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21088 - 1992 BL2 30 tháng 1 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21089 Mochizuki 1992 CQ 8 tháng 2 năm 1992 Geisei T. Seki
21090 - 1992 DZ6 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
21091 - 1992 DK8 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
21092 - 1992 EJ6 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
21093 - 1992 EK6 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
21094 - 1992 EP7 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
21095 - 1992 EG11 6 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
21096 - 1992 EZ11 6 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
21097 - 1992 ER25 8 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
21098 - 1992 EB27 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
21099 - 1992 GM2 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst
21100 1992 OB 26 tháng 7 năm 1992 Siding Spring R. H. McNaught
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-21001-21100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)