User Tools

Site Tools


31-d-u-l-u-la-gi

Dữu Lâu[3] là một phường phía bắc của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, phía đông giáp xã Trưng Vương và xã Đức Bác huyện Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc, phía nam giáp Phường Tân Dân, phía Tây giáp phường Nông Trang, Vân Phú, phía bắc giáp xã Phượng Lâu.

Phường Dữu Lâu có diện tích 6,31 km², dân số thường trú năm 2002 là 10000 người,[1] mật độ dân số đạt 1584 người/km².

31-d-u-l-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)