User Tools

Site Tools


31-d-nh-k-la-gi

Dĩnh Kế là một phường thuộc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Phường Dĩnh Kế có diện tích 424,32ha, dân số năm 2013 là 11315 người,[1] mật độ dân số đạt 2.666 người/km². Phường Dĩnh Kế có làng nghề Bánh Đa Kế và Mỳ Kế nổi tiếng cả nước.

31-d-nh-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)