User Tools

Site Tools


31-d-ng-quang-b-c-k-n-th-nh-ph-la-gi

Dư­ơng Quang là một xã của thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Đôn Phong (Bạch Thông) và phường Huyền Tụng.
  • Đông giáp các phường Huyền Tụng và Nguyễn Thị Minh Khai.
  • Nam giáp phường Sông Cầu, xã Quang Thuận (Bạch Thông).
  • Tây giáp xã Đôn Phong (Bạch Thông).

Xã Dương Quang có diện tích 25,48 km², dân số năm 1999 là 2581 người,[2] mật độ dân số đạt 101 người/km². Năm 2014 là 3.182 người.

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Dư­ơng Quang có diện tích 24,85 km², dân số khoảng 2.823 người, mật độ dân số đạt 113,6 người/km².[3] Ngoài sông Cầu chảy qua khu vực ranh giới phía Nam, trên địa bàn xã Dương Quang còn có một số phụ lưu của sông như suối Đôn Phong và Nặm Cắt.

Xã Dư­ơng Quang được chia thành các xóm bản: Bản Bung, Bản Giềng, Nà Dì, Nà Rào, Nà Cưởm, Nà Ỏi, Phặc Tràng, Nà Pài, Bản Pẻn, Quan Nưa.

31-d-ng-quang-b-c-k-n-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)