User Tools

Site Tools


31-d-ng-phong-la-gi

Dũng Phong là một xã thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.

Xã Dũng Phong có diện tích 10,72 km², dân số năm 1999 là 3126 người,[1] mật độ dân số đạt 292 người/km².

Dũng Phong là một xã thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Dũng Phong có diện tích 10.72 km², dân số năm 1999 là 3126 người, mật độ dân số đạt 292 người/km².

  1. ^ a ă â Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên MS
31-d-ng-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)