User Tools

Site Tools


31-d-ng-li-t-la-gi

Dũng Liệt là một xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 8,09 km², dân số năm 1999 là 7.464 người,[1] mật độ dân số đạt 923 người/km².

Xã Dũng Liệt bao gồm 5 thôn:

- Thôn Chân Lạc

- Thôn Lạc Trung

- Thôn Phù Yên

- Thôn Lương Cầm

- Thôn Phù Cầm

31-d-ng-li-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)