User Tools

Site Tools


31-d-n-ch-h-a-an-la-gi

Dân chủ là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Dân chủ có diện tích 56,02 km², dân số năm 1999 là 4.765 người.[1], mật độ dân cư đạt 85 người/km².

Xã Dân chủ được chia thành các xóm: Ấu Khoa Min Sáng, Bản Chang, Bản Dủa, Danh Sĩ, Bản Hóa, Khuổi Bốc Lũng Mần, Lũng Tao, Bản Mạ, xóm Mó Sắt Nà Hoàng, Nà Mèo, Nà Sẳng, Nà Phia, Phiắc Cắt, Pác Bó, Bản Sỉnh, Nà Nhừ, Nà Đán, Hoàng Súm, Bó Nình, Lũng Lìu, Lũng Tả, Đỏng An, Kéo Thin.

Sông Bằng chảy dọc từ bắc xuống nam xã Dân chủ. Xã có núi Pò Mì cùng mỏ sắt Ngườm Cháng. Xã có tỉnh lộ 204 chạy qua, tuyến đường này nối đến huyện lị và thị xã Cao Bằng, tuyến đường đi qua xã có đèo Mã Quỷnh.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-d-n-ch-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)