User Tools

Site Tools


31-chuy-n-m-la-gi

Chuyên Mỹ là một xã thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Chuyên Mỹ có diện tích 8,54 km², dân số năm 1999 là 8244 người,[1] mật độ dân số đạt 965 người/km². Xã có 7 thôn là: Thôn Đồng Vinh (Đồng Bông), Thôn Thượng, Thôn Trung, Thôn Ngọ, Thôn Hạ, Thôn Bối Khê, Thôn Mỹ Văn !

31-chuy-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)