User Tools

Site Tools


31-chu-h-ng-la-gi

Chu Hương là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Chu Hương có diện tích 35,06 km², dân số năm 1999 là 3464 người,[1] mật độ dân số đạt 99 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Yên Dương, xã Hà Hiệu.
  • Đông giáp thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn).
  • Nam giáp xã Mỹ Phương.
  • Tây giáp xã Đồng Phúc, xã Yên Dương.

Xã Chu Hương có diện tích 34,86 km², dân số khoảng 3471 người, mật độ dân số đạt 100 người/km².[3] Chu Hương có nhiều suối lớn nhỏ chảy trên địa bàn và tạo thành một hệ thống suối Tả Cáp, thượng lưu của sông Hà Hiệu. Tỉnh lộ 258 đi qua địa bàn xã.

Xã Chu Hương được chia thành các thôn bản: Nà Đông, Nà Cà, Chù, Hán, Pù Mắt, Lồm, Đon Dài, Khuổi Ha, Phiêmg Kém, Sả, Lài, Khuổi Coóng, Nà Quang, Nà Pào, Pác Chi, Nà Phầy, Nà Ngộm, Lủng Mjầu, Pục.

31-chu-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)