User Tools

Site Tools


31-chr-h-p-nan-la-gi

Chrôh Pơnan (Chơ Rô Pơ Nan)
Địa lý
Diện tích 21,59 km²[1]
Dân số (2006)  
 Tổng cộng 3708 người[1]
 Mật độ 172 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Thành lập 2006[2]
Mã hành chính 24060[1]

Chrôh Pơnan hay Chơ Rô Pơ Nan là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Chrôh Pơnan có diện tích 21,59 km², dân số năm 2006 là 3708 người,[1] mật độ dân số đạt 172 người/km².

Xã này được thành lập năm 2006 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Ia Hiao (lúc này vẫn thuộc huyện Ayun Pa).[2]

31-chr-h-p-nan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)