User Tools

Site Tools


31-chongju-la-gi

Chongju có thể đề cập đến:

  • Chongju, một thành phố tại tỉnh Pyongan Bắc, Bắc Triều Tiên
  • Cheongju,một thành phố thuộc tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc
  • Cheongju (rượu), một loại rượu gạo Triều Tiên
31-chongju-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)