User Tools

Site Tools


31-chlamys-chi-s-la-gi

Chlamys là một chi các loài sò điệp, ốc biển hai mảnh vỏ trong họ Pectinidae. Danh pháp được lấy từ tiếng Hy Lạp cổ, χλαμΰς hay Chlamys, một loài áo choàng mặc bởi các binh sĩ.

 • Chlamys albida (R. Arnold, 1906)
 • Chlamys behringiana (Middendorff, 1849)
 • Chlamys bruei (Payraudeau, 1826)
 • Chlamys circularis (Sowerby, 1835)
 • Chlamys consociata (E. A. Smith, 1915)
 • Chlamys dichroa (Suter, 1909)
 • Chlamys dieffenbachi (Reeve, 1853)
 • Chlamys distorta
 • Chlamys gemmulata (Reeve, 1853)
 • Chlamys hastata (G. B. Sowerby II, 1842)
 • Chlamys islandica (Müller, 1776)
 • Chlamys jordani Arnold, 1903
 • Chlamys kincaidi Oldroyd, 1929
 • Chlamys kiwaensis Powell, 1933
 • Chlamys liocymatus (Dall, 1925)
 • Chlamys lioicus (Dall, 1907)
 • Chlamys lowei (Hertlein, 1935) -
 • Chlamys muscosus Wood, 1828
 • Chlamys navarcha Dall, 1898
 • Chlamys opercularis (Linnaeus, 1758)
 • Chlamys pseudislandica MacNeil, 1967
 • Chlamys rubida (Hinds, 1845)
 • Chlamys septemradiatus
 • Chlamys strategus
 • Chlamys subsulcata (Locard, 1898)
 • Chlamys sulcata (O. F. Mueller, 1776)
 • Chlamys taiaroa Powell, 1952
 • Chlamys tigerina
 • Chlamys varia
 • Chlamys wainwrightensis
 • Chlamys zelandiae (Gray, 1843)
 • Chlamys zeelandona (Hertlein, 1931)
31-chlamys-chi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)