User Tools

Site Tools


31-chi-u-l-u-la-gi

Chiêu Lưu là một xã thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Chiêu Lưu có diện tích 123,37 km², dân số năm 2014 là 6.145 người,[1] mật độ dân số đạt 50 người/km². Gồm 11 bản với 3 hệ dân tộc: Thái, Khơ mú, Kinh cùng sinh sống đan xen với nhau.

31-chi-u-l-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)