User Tools

Site Tools


31-chi-ng-t-ng-la-gi

Chiềng Tương là một xã thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã Chiềng Tương có diện tích 68,75 km², dân số năm 1999 là 2862 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km². Gồm 3 dân tộc chủ yếu: Hmông, Kinh và Thái. Gồm các bản sau: Pa Kha 1, Pa Kha 2, Pa Kha 3, Bó Hin, Pom Khốc, Pa Khôm, Co Lắc Và Đin Chí. Có trạm xã và đồn 465.

31-chi-ng-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)