User Tools

Site Tools


31-chi-ng-sinh-tu-n-gi-o-la-gi

Chiềng Sinh là một xã thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Xã Chiềng Sinh có diện tích 56,96 km², dân số năm 1999 là 8403 người,[1] mật độ dân số đạt 148 người/km².

Ngày 25 tháng 8 năm 2012, một phần diện tích và dân số của xã Chiềng Sinh được tách ra để thành lập xã Chiềng Đông. Lúc này, xã Chiềng Sinh còn lại 1.829 ha diện tích tự nhiên và 4.664 nhân khẩu, mật độ dân số đạt 255 người/km².

Gồm các thôn, bản: Chiềng An, Ta Cơn, Che Phai, thôn 1, 2, 3, 4, bản Kép, bản Kép Vánh, bản Rửn, bản Hiệu, bản Phang, bản Ly, bản Ly Xôm.

31-chi-ng-sinh-tu-n-gi-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)