User Tools

Site Tools


31-chi-ng-sinh-s-n-la-th-nh-ph-la-gi

Chiềng Sinh là một phường thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Phường Chiềng Sinh có diện tích 22,69 km², dân số năm 2006 là 11163 người,[1] mật độ dân số đạt 492 người/km².

Phường có 8 tổ dân phố đánh số từ 1 đến 8 và 17 bản: Nà Cạn, Pùa, Giỏ, Hay Phiêng, Hẹo, Phung, Mạy, Thẳm, Cang, Sẳng, Noong La, Lay, Ban, Có, Pắc Ma, Quỳnh Sơn, Noong Đúc.

31-chi-ng-sinh-s-n-la-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)