User Tools

Site Tools


31-chi-ng-s-n-la-gi

Chiềng Sơn là một xã thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 97,88 km², dân số năm 1999 là 6781 người,[1] mật độ dân số đạt 69 người/km².

Địa giới hành chính xã Chiềng Sơn: Đông giáp xã Xuân Nha; Tây giáp xã Lóng Sập; Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp các xã Mường Sang, Đông Sang.

Xã được thành lập năm 1999 trên cơ sở phần lớn diện tích và nhân khẩu của Thị trấn Nông trường Chiềng Ve. Theo đó Thị trấn Nông trường Chiềng Ve thuộc huyện Mộc Châu được giải thể và sáp nhập 7.292 nhân khẩu của thị trấn nông trường Chiềng Ve vào xã Lóng Sập thuộc huyện Mộc Châu. Sau đó thành lập xã Chiềng Sơn trên cơ sở 9.788 ha diện tích tự nhiên và 7.932 nhân khẩu của xã Lóng Sập.

31-chi-ng-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)