User Tools

Site Tools


31-chi-ng-khoa-la-gi

Chiềng Khoa là một xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Vị trí địa lý, địa hình:

- Phía Đông giáp xã Mường Men

- Phía Tây giáp xã Phiêng Luông

- Phía Nam giáp xã Lóng Luông

- Phía Bắc giáp xã Tô Múa

Xã Chiềng Khoa có diện tích 65,82 km², dân số năm 1999 là 3928 người,[1] mật độ dân số đạt 60 người/km².

31-chi-ng-khoa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)