User Tools

Site Tools


31-chi-ng-c-i-la-gi

Chiềng Cơi là một phường thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Phường Chiềng Cơi được thành lập vào ngày 7 tháng 1 năm 2010 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Chiềng Cơi.

Phường Chiềng Cơi có diện tích 11,1 km², dân số năm 1999 là 3869 người,[1] mật độ dân số đạt 349 người/km².

Gồm 4 tiểu khu: Tiểu khu I, Tiểu khu II, Tiểu khu III, Tiểu khu IV và tám bản: bản Nà Cọ, bản Chậu, bản Coóng Nọi, bản Pột, bản Là, bản Mé Ban, bản Buổn, bản Bó Ẩn.

Trụ sở UBND phường đóng tại bản Mé Ban; cách trụ sở UBND thành phố 3 km.

31-chi-ng-c-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)