User Tools

Site Tools


31-ch-u-th-i-la-gi

Châu Thới là một xã thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Châu Thới có diện tích 42,74 km², dân số năm 2007 là 14493 người,[1] mật độ dân số đạt 339 người/km².

Địa giới hành chính xã Châu Thới:

Xã Châu Thới gồm 14 Ấp:

 1. Ấp B1
 2. Ấp B2
 3. Ấp Bà Chăng A
 4. Ấp Bà Chăng B
 5. Ấp Béc Hen
 6. Ấp Cai Điều
 7. Ấp Công Điền
 8. Ấp Giồng Bướm A
 9. Ấp Giồng Bướm B
 10. Ấp Nàng Rền
 11. Ấp Nhà Việc
 12. Ấp Trà Hất
 13. Ấp Tràm 1
 14. Ấp Xóm Lớn.
 • Đền thờ Bác Hồ ở ấp Bà Chăng A.
 • Khu căn cứ Huyện ủy Vĩnh Lợi.

Năm 2016, xã Châu Thới đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên của Huyện Vĩnh Lợi đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

31-ch-u-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)