User Tools

Site Tools


31-ch-u-s-n-ph-l-la-gi

Châu Sơn là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Phường Châu Sơn được thành lập năm 2013 trên cơ sở xã Châu Sơn.[1].

  • Đông giáp phường Thanh Châu;
  • Tây giáp xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng;
  • Nam giáp thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và phường Thanh Tuyền;
  • Bắc giáp phường Lê Hồng Phong.[1]

Xã Châu Sơn có diện tích 5,56 km², dân số năm 2000 là 5945 người,[2] mật độ dân số đạt 1069 người/km².

Năm 2013, phường Châu Sơn có 524,11 ha diện tích tự nhiên và 8.158 người.[1]

Năm 2000, xã Châu Sơn chuyển từ huyện Kim Bảng vào thị xã Phủ Lý, đồng thời 271,78 ha diện tích tự nhiên và 6.083 người của xã Châu Sơn được tách ra để thành lập phường Lê Hồng Phong.[3]

Năm 2013, phường Châu Sơn được thành lập trên cơ sở xã Châu Sơn.[1]

  1. ^ a ă â b c d Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
  2. ^ a ă “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  3. ^ Nghị định số 53/2000/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
31-ch-u-s-n-ph-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)