User Tools

Site Tools


31-ch-u-s-n-duy-ti-n-la-gi

Châu Sơn là một xã thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Xã Châu Sơn có diện tích 7,52 km², dân số năm 1999 là 3235 người,[1] mật độ dân số đạt 430 người/km².

Đình Lê Xá đạt di sản cấp quốc gia Phân bố 7 thôn gồm Lê Xá 1,2,3; Thượng; Trung;Thọ Cầu;Câu Tử

31-ch-u-s-n-duy-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)