User Tools

Site Tools


31-ch-u-phong-qu-v-la-gi

Châu Phong là một xã thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Châu Phong có diện tích 8,51 km², dân số năm 1999 là 5975 người,[1] mật độ dân số đạt 702 người/km².

Xã Châu Phong gồm 4 thôn là Thất Gian, Châu Cầu, Văn Phong, Phúc Lộc. Xã tiếp giáp với các xã khác gồm Đức Long, Ngọc Xá, Phù Lãng.

31-ch-u-phong-qu-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)