User Tools

Site Tools


31-ch-u-kh-t-s-n-la-gi

Châu Khê là một phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Phường Châu Khê có diện tích 4,97 km², dân số năm NĐ-C là 12010 người,[1] mật độ dân số đạt 2416 người/km².

Gồm 6 khu phố:

  1. Khu phố Trịnh Xá.
  2. Khu Phố Trịnh Nguyễn
  3. Khu Phố Đồng Phúc.
  4. Khu Phố Song Tháp.
  5. Khu Phố Đa Vạn.
  6. Khu Phố Đa Hội.
31-ch-u-kh-t-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)