User Tools

Site Tools


31-ch-th-o-la-gi

Chí Thảo là một xã thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Chí Thảo có diện tích 31,42 km², dân số năm 1999 là 3893 người,[1] mật độ dân số đạt 124 người/km².

Xã nằm ở khu vực trung tâm của huyện và có tuyến quốc lộ 3 đi qua phần phía tây. Vị trí

  • Phía bắc: Giáp với xã Độc Lập, thị trấn Quảng Uyên
  • Phía đông: Giáp với xã Cai Bộ, xã Hồng Đại (huyện Phục Hòa)
  • Phía nam:Giáp với xã Hồng Quang và Hồng Định
  • Phía tây: Giáp với xã Phúc Sen và Tự Do

Ngày 1 tháng 10 năm 2010, 391,7 ha diện tích tự nhiên và 507 người của xã Chí Thảo đẫ sáp nhập vào thị trấn Quảng Uyên. Xã Chí Tháo còn lại 2.749,61 ha diện tích tự nhiên và 3.066 người, mật độ dân số đạt 111,5 người/km².[2] Trên địa bàn xóm Đồng Ất của xã Chí Thảo có trạm 110 kV Quảng Uyên (E16.3) gồm 02 máy biến áp với 03 lộ xuất tuyến 110 kV, 05 lộ xuất tuyến 35 kV, 01 lộ xuất tuyến 10 (22) kV.[3]. xã Chí Thảo được cho là có điều kiện tự nhiên và diện tích đất nông nghiệp thuận lợi để phát triển vùng nguyên liệu mía song hiện nay đang gặp phải khó khăn trong công tác đền bù.[4]

31-ch-th-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)