User Tools

Site Tools


31-ch-t-la-gi

Chà Tở là một xã thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Xã Chà Tở có diện tích 123,11 km², dân số năm 2006 là 2009 người,[1] mật độ dân số đạt 16 người/km².

Ngày 25 tháng 8 năm 2012, xã Chà Tở được tách khỏi huyện Mường Chà để thành lập huyện Nậm Pồ[3]

Xã Chà Tở nằm ở phía Đông huyện Nậm Pồ. Địa giới hành chính như sau:

31-ch-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)