User Tools

Site Tools


31-ch-nh-ngh-a-la-gi

Chính Nghĩa là một xã thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Xã gồm 4 thôn Dưỡng Phú, Tạ Hạ, Tạ Trung, Tạ Thượng. Có thôn Dưỡng Phú là làng cổ xưa của Việt Nam. Xã có nhiều di tích lịch sử văn hóa như Đình Dưỡng Phú, Đình Tạ Trung, Đền Thọ Vực và đặc biệt là di tích LSVH Miếu Mái - Chùa Dưỡng Phú là 1 xã có truyền thống cách mạng, trước cách mạng tháng Tám có đồng chí Hoàng Quốc Việt về hoạt động, nhiều gia đình trong xã nuôi giấu cán bộ cách mạng cho đến khi giành được độc lập xã đã được nhà nước công nhận là AHLL vũ trang thời kì kháng chiến chống Pháp. Là mảnh đất hiếu học từ xưa có cụ Nguyễn Mậu Thông đỗ tiến sĩ khoa Canh Tuất 1556 đời Mạc Phúc Nguyên đến nay xã có nhiều tiến sĩ, giáo sư như giáo sư Đỗ Ninh, giáo sư Ngô Hàm và có 2 vị tướng lão thành cách mạng là đại tướng Nguyễn Quyết, thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên.

Xã Chính Nghĩa có diện tích 6,53 km², dân số năm 1999 là 6257 người,[1] mật độ dân số đạt 958 người/km².

31-ch-nh-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)