User Tools

Site Tools


31-ch-n-l-la-gi

Chân Lý là một xã thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Xã Chân Lý có diện tích 15,05 km², dân số năm 1999 là 11.626 người,[1] mật độ dân số đạt 772 người/km².

Xã nằm ở phía bắc của huyện Lý Nhân, bên bờ sông Hồng. Địa giới như sau:

  • phía bắc giáp huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.
  • phía đông giáp huyện Hưng Hà, Thái Bình.
  • phía nam giáp xã Nhân Đạo, và Bắc Lý.
  • phía tây giáp các xã Đạo Lý.
31-ch-n-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)