User Tools

Site Tools


31-ch-l-la-gi

Chế Là là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Tả Nhìu, xã Cốc Rế, xã Thu Tà.
  • Đông giáp xã Quảng Nguyên.
  • Nam giáp xã Nấm Dẩn.
  • Tây giáp xã Bản Ngò.

Xã Chế Là có diện tích 27,26 km², dân số năm 1999 là 2.239 người,[1] mật độ dân số đạt 82 người/km².

Xã Chế Là được chia thành các thôn bản: Đoàn Kết, Chế Là, Lưng Cẩu, Lủng Pô, Cùm Phing, Cốc Chứ, Gì Thàng, Sỉn Khâu, Cốc Cang, Cốc Đông, Cốc Độ, Đảng Điêng, Cốc Cộ.

31-ch-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)