User Tools

Site Tools


31-c-y-d-ng-th-tr-n-la-gi

Cây Dương là huyện lị huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Thị trấn Cây Dương thành lập từ năm 2000.

Nằm trên trục đường DT 927 và DT 928, cách thành phố Vị Thanh 37 km. Địa giới hành chính của thị trấn:

Thị trấn có diện tích 15,12 km². Địa hình hoàn toàn là đồng bằng, diện tích đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn (khoảng 80%), còn lại là đất nhà ở, cơ sở hạ tầng,... Dân số năm 2000 là 7.981 người,[1] mật độ dân số đạt 528 người/km². Dân cư tập trung chủ yếu dọc đường DT 927.

Là một trong những trung tâm kinh tế của huyện Phụng Hiệp.

  • Mỹ Hòa
  • Mỹ Lợi
  • Mỹ Qưới
  • Mỹ Qưới B
  • Hưng Phú
  • Thống Nhất

Thị trấn Cây Dương được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.512 ha diện tích tự nhiên và 7.981 người của xã Hiệp Hưng. Đây là huyện lỵ của huyện Phụng Hiệp từ khi huyện này được chia tách thành huyện Phụng Hiệp mới và thị xã Tân Hiệp (thị xã Ngã Bảy hiện nay).

Thị trấn nằm ở nơi giao nhau của hai tỉnh lộ 927 và 928, là đầu mối giao thông quan trọng của huyện Phụng Hiệp kết nối với thị xã Ngã Bảy và các vùng lân cận.

31-c-y-d-ng-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)