User Tools

Site Tools


31-c-t-tr-la-gi

Cát Trù là một xã đồng bằng trung du thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Cách trung tâm Thủ Đô Hà Nội 90 km về phía đông nam.

Xã Cát Trù là nơi sinh ra Cụ Đề Kiều (Hoàng Văn Thúy) một chỉ huy nổi tiếng của Phong trào Cần Vương những năm 1885 - 1896. Đây cũng là nơi vinh dự được Xứ Ủy Bắc Kỳ chọn thành lập chi bộ Cát Trù - Thạch Đê (bí danh: Chi bộ Đọi Đèn) năm 1939., Và là một trong bốn chi bộ Đảng đầu tiên của Tỉnh Phú Thọ.

31-c-t-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)