User Tools

Site Tools


31-c-t-s-n-la-gi

Cát Sơn là một xã thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

1.Vị trí địa lí, giới hạn

Cát Sơn là một xã miền núi, nằm ở phía Taycủa huỵên Phù Cát, cách QL1A 12 km về phía Tây.

-Phía Đông giáp huyện Phù Mĩ

-Phía Tây giáp huyện Tây Sơn,huyện Vĩnh Thạnh

-Phia Nam giáp xã Cát Lâm, xã Cát Hanh

-Phía Bắc giáp huyện Phù Mĩ, huyện Hoài Ân

Diện tích:114,58 km² (trong đó phần đất liền chiếm 1,23 km²)

2. Khí hậu

1 mùa mưa nhiều và một mùa mưa ít

3. Đặc điểm tự nhiên

Cát Sơn có địa hình: Bán Sơn Địa (một nửa núi một nửa đất), ít bằng phẳng,có núi bao bọc và có con sông La Tinh chảy tới biển Đà Gi.

Cát Sơn có 3 thôn: Thôn Thạch Bàn Tây, Thôn Thạch Bàn Đông, Thôn Hội Sơn.

4. Dân cư Cát Sơn

Hơn 2 phần 3 dân số Cát Sơn là dân tộc Kinh con lại là thiểu số dân tộc BANA sống ở làng Sơn Lãnh

Dân cư tập trung đông đuc ở vùng đồng bằng

Tổng cộng dân số: 4633 người (năm 1999)

Mật độ dân số là 40 người/km²

5. Hoạt động kinh tế

Cát Sơn là xã có nền kinh tế phát triển chậm. Hầu hết người dân Cát Sơn chỉ tập trung vào trồng cây nông sản

Dân xã Cát Sơn đa số làm nghề nông.Những mặt hàng nông sản: lúa, ớt, đậu, báp, dưa hấu.

6.Thôn Hội Sơn

Thôn Hội Sơn có hồ Hội Sơn. Hồ Hội Sơn vừa là nguòn cung cấp nước quan trọng cko đời sống và sản xuất của ngươì dân

31-c-t-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)