User Tools

Site Tools


31-c-t-minh-la-gi

Cát Minh là một xã thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Xã Cát Minh có diện tích 25,4 km², dân số năm 1999 là 15800 người,[1] mật độ dân số đạt 622 người/km². Chủ tịch xã: Trịnh Minh Bình

31-c-t-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)