User Tools

Site Tools


31-c-t-kh-nh-la-gi

Cát Khánh là một xã thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Xã Cát Khánh có diện tích 31,34 km², dân số năm 2014 là 13.661 người,[1] mật độ dân số đạt 398 người/km².

bao gồm 08 thôn: Thắng Kiên, An Nhuệ, An Quang Đông, An Quang Tây, Chánh Lợi, Ngãi An, Phú Dõng, Phú Long.

Trong đó: An Quang Đông, An Quang Tây còn được gọi là Đề Gi

31-c-t-kh-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)