User Tools

Site Tools


31-c-t-h-i-th-tr-n-la-gi

Cát Hải là một trong hai thị trấn của huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Thị trấn nằm ở đông nam của đảo Cát Hải và tiếp giáp với xã Đồng Bài ở phía bắc, xã Văn Phong ở phía Tây và có ranh giới trên biển ở phía Đông với xã Phù Long. Thị trấn Cát Hải có phà Gót nối đến đảo Cát Bà. Nhiều diện tích của thị trấn Cát Hải là các bãi bồi và bị ngập khi thủy triều lên cao.

Thị trấn Cát Hải có diện tích 6,64 km², dân số là khoàng 6871 người, mật độ dân số đạt khoảng 1035 người/km².[2] Thị trấn được chia thành các khu Lục Độ, Lương Năng, Hòa Hy, Đôn Lương, Tiến Lộc và Hải Lộc.

Sáng 14-4-2013, tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh khởi công gói thầu số 6, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.[3]

31-c-t-h-i-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)