User Tools

Site Tools


31-c-pr-ng-la-gi

Cư Prông là một xã thuộc huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Xã Cư Prông có diện tích 64,17 km², dân số năm 2005 là 3.528 người,[1] mật độ dân số đạt 55 người/km². Địa giới hành chính xã Cư Prông: Đông giáp huyện M'Drăk; Tây giáp xã Ea Păl; Nam giáp xã Cư Yang; Bắc giáp xã Ea Tih và huyện M'Drăk.

Thành lập năm 2005 dựa theo Nghị định số 40/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Cư Prông thuộc huyện Ea Kar dựa trên diện tóch và dân số xã Ea Păn (xã Ea Păn đổi tên thành xã Ea Păl). Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Cư Prông, xã Ea Păn còn lại 3.689 ha diện tích tự nhiên và 7.190 nhân khẩu.

31-c-pr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)