User Tools

Site Tools


31-c-o-i-n-la-gi

Cáo Điền là một xã thuộc huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Đây là xã miền núi nằm ở phía đông nam huyện Hạ Hòa, có tổng diện tích đất tự nhiên là 598,94 ha. Dân số toàn xã là 2463 người (số liệu năm 2013), phân bố trong sáu khu hành chính.

31-c-o-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)