User Tools

Site Tools


31-c-nh-n-ch-u-phi-la-gi

Cò nhạn châu Phi (danh pháp hai phần: Anastomus lamelligerus) là một loài cò nhạn trong Họ Hạc. Loài cò này ăn các loài không xương sống (ốc, động vật hai mảnh vỏ) thủy sinh và ếch nhái.

Loài cò này được tìm thấy xuyên suốt từ vùng châu Phi hạ Sahara từ đông Senegal cho tới Ethiopia và rồi xuống phía nam tới tận KwaZulu-Natal ở phía đông Nam Phi.[1][2] Chúng chủ yếu sống tại các vùng gần nguồn nước.[1]

31-c-nh-n-ch-u-phi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)