User Tools

Site Tools


31-c-nh-d-ng-la-gi

Cảnh Dương là một xã thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã Cảnh Dương có diện tích 1,53 km², dân số năm 1999 là 7309 người,[1] mật độ dân số đạt 4777 người/km².

31-c-nh-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)