User Tools

Site Tools


31-c-ng-ty-c-ph-n-b-ng-chuy-n-nghi-p-vi-t-nam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-ng-ty-c-ph-n-b-ng-chuy-n-nghi-p-vi-t-nam-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam</​b>,​ tên giao dịch tiếng Anh: <​i>​The Viet Nam Professional Football Jointstock Company</​i>,​ tên viết tắt: <​b>​VPF</​b>,​ là một doanh nghiệp chuyên tổ chức, quản lý và điều hành các giải thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Mặc dù Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và V-League đã hoạt động được 10 năm, nhưng đối với các Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, mô hình tổ chức và cách thức điều hành các giải đấu chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có quá nhiều bất hợp lý, dẫn đến quyền lợi bất cân đối giữa những người tổ chức giải và những doanh nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.
 +</​p><​p>​Quả bom bùng nổ tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 của VFF khi ông bầu Nguyễn Đức Kiên, dù không được mời tham dự, đã bất ngờ phát biểu những yếu kém trong tổ chức và điều hành của VFF trong các giải đấu chuyên nghiệp và tuyên bố sẽ có 7 đội bóng chuyên nghiệp sẽ rút khỏi V-League để hình thành một giải đấu riêng với tên gọi là Super Liga.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Phản ứng trước sự việc này, VFF đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch các Câu lạc bộ thay cho Hội nghị bất thường Ban chấp hành VFF do các ông bầu đề xuất hầu tìm cách cải tổ lại cách thức tổ chức và điều hành bóng đá chuyên nghiệp. Ý đồ của VFF chỉ đơn thuần là tìm Trưởng giải mới cho mùa bóng 2012, nhằm xoa dịu những bức xúc của các doanh nghiệp bóng đá.
 +</​p><​p>​Tuy nhiên, cách này không thỏa mãn các ông bầu, vốn không muốn thay thế nửa vời. Một đề án thành lập công ty cổ phần tổ chức sự kiện bóng đá do bầu Kiên (Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội) soạn thảo, đã được 6 Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ủng hộ và đại diện những đội bóng này cùng ký tên vào. Bản đề án này cũng được phân phát cho giới truyền thông, góp phần gây nên áp lực xã hội đối với VFF.<sup id="​cite_ref-baukien_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Mặc dù đã viện dẫn nhiều lý do để ngăn trở, tuy nhiên, dưới áp lực của các ông bầu và giới truyền thông, nhất là trước tuyên bố Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ đề án của các ông bầu<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ VFF buộc phải nhượng bộ hoàn toàn và được thông qua tại đại hội thường niên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 04 tháng 11 năm 2011<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ngày 29 tháng 11 năm 2011, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại Hà Nội, đại diện VFF cùng 25 Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, gồm 14 Câu lạc bộ đang thi đấu ở V-League và 10 Câu lạc bộ đang thi đấu ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Việt Nam, đã họp và đi tới thống nhất ký vào các văn bản theo thủ tục luật định để trình lên Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội xin cấp phép hoạt động cho VPF<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Đây được xem như Đại hội cổ đông thành lập VPF, với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng, trong đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là cổ đông lớn nhất nắm giữ 35,4% vốn điều lệ; 14 câu lạc bộ tham dự Giải V-League đóng góp 54,6% vốn điều lệ và 10 câu lạc bộ bóng đá tham dự Giải hạng Nhất quốc gia đóng góp 10% vốn điều lệ.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​Ngày 07 tháng 12 năm 2011, Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội trao giấy phép hoạt động cho VPF.<sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Ngày 14 tháng 12 năm 2011, Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của công ty đã bầu ông Võ Quốc Thắng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, các ông Lê Hùng Dũng, Nguyễn Đức Kiên và Đoàn Nguyên Đức là Phó Chủ tịch.<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-QM_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Hội đồng quản trị công ty đã bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Viễn làm Tổng giám đốc, hai Phó Tổng giám đốc là các ông Lưu Quang Lãm và Phạm Phú Hòa. Ông Trần Anh Tú được bầu làm lãnh đạo mới của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 (2017-2020) sáng ngày 3/12.
 +</p>
 +
 +<​p>​Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty VPF năm 2016 cụ thể như sau:<sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​ol><​li>​Liên đoàn bóng đá Việt Nam: 35,​4%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần Thể thao T&​amp;​T:​ 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần bóng đá Thanh Hóa: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần thể thao Hải Phòng: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty CP Phát triển bóng đá Long An: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty Cổ phần bóng đá biển Việt Nam: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty CP Phát triển Bóng đá Hà Nội: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty CP bóng đá Hà Nội: 3,​9%</​li>​
 +<​li>​Công ty CP bóng đá Đồng Nai: 1%</​li>​
 +<​li>​Công ty CP bóng đá Tây Ninh: 1%</​li>​
 +<​li>​Công ty CP phát triển bóng đá Cà Mau: 1%</​li>​
 +<​li>​Số cổ phần được quyền giao bán: 3,​1%</​li></​ol><​h2><​span id="​C.C6.A1_c.E1.BA.A5u_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_b.E1.BB.99_m.C3.A1y_.C4.91i.E1.BB.81u_h.C3.A0nh_c.E1.BB.A7a_C.C3.B4ng_ty"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cơ_cấu_tổ_chức_bộ_máy_điều_hành_của_Công_ty">​Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Công ty</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Hội đồng quản trị:
 +<​ul><​li>​Chủ tịch: ​ Ông Trần Anh Tú</​li>​
 +<​li>​Phó Chủ tịch: Ông Trần Mạnh Hùng</​li>​
 +<​li>​Ủy viên:  Lê Hoài Anh, Đinh Thị Thu Trang, Lê Nguyên Hồng, Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Hồng Thanh, Trần Lâm Vũ</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Ban Kiểm soát:
 +<​ul><​li>​Trưởng ban:Ông Lê Hồng Cường</​li>​
 +<​li>​Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ông Huỳnh Mau</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Ban Tổng Giám đốc:
 +<​ul><​li>​Tổng Giám đốc: Cao Văn Chóng</​li>​
 +<​li>​Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Minh Ngọc</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Ban Tổ chức giải:
 +<​ul><​li>​Trưởng ban Tổ chức các Giải Bóng đá chuyên nghiệp: Nguyễn Minh Ngọc</​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181012041413
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.257 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1381/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 64307/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1601/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5323/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.26 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 179.064 ​     1 -total
 + ​37.63% ​  ​67.389 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​33.08% ​  ​59.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_c&​ocirc;​ng_ty
 + ​28.32% ​  ​50.702 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.26% ​  ​38.064 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Gi&#​7843;​i_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_v&​ocirc;​_&#​273;&#​7883;​ch_qu&#​7889;​c_gia_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​18.82% ​  ​33.692 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.98% ​  ​25.042 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​13.49% ​  ​24.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.06% ​  ​19.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  8.30%   ​14.868 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_web_ch&​iacute;​nh_th&#​7913;​c
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​843953-0!canonical and timestamp 20181012041413 and revision id 40781264
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-ng-ty-c-ph-n-b-ng-chuy-n-nghi-p-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)