User Tools

Site Tools


31-c-ng-li-m-la-gi

Công Liêm là một xã thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Công Liêm có diện tích 15,59 km², dân số năm 2004 là 9223 người,[1] mật độ dân số đạt 592 người/km². Là nơi đặt trường PTTH Nông Cống III. Có rất nhiều tài năng đã trưởng thành từ ngôi trường này.

Xã Công Liêm gồm các đơn vị hành chính thôn: Hậu Áng, Hậu Sơn, Trung Sơn, Đoài Đạo, Thị trứ, Rọc Tuy, Tuy Yên, Phú Đa, Quảng Hải, Cự Phú, Sơn Thành

31-c-ng-li-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)