User Tools

Site Tools


31-c-ng-gi-n-la-gi

Cương Gián là một xã ven biển thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Xã Cương Gián có diện tích 22,18 km², dân số năm 1999 là 11445 người,[1] mật độ dân số đạt 516 người/km².

 • Cương Gián là quê hương của Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí.

Các thôn:

 • Song Nam
 • Đại Đồng
 • Song Long
 • Ngư Tịnh
 • Song Hồng
 • Đông Tây
 • Ngọc Huệ
 • Tân Thượng
 • Bắc Sơn
 • Song Hải
 • Bắc Mới
 • Nam Mới
 • Cầu Đá
 • nam sơn
 • trung sơn
31-c-ng-gi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)