User Tools

Site Tools


31-c-n-co-la-gi

Căn Co là một xã thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Xã Căn Co có diện tích 81,52 km², dân số năm 1999 là 2654 người,[1] mật độ dân số đạt 33 người/km².

Địa hình: Phía Đông giáp xã Nậm Cuổi, phía Nam giáp với xã Nậm Cha, Đông Nam giáp xã Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên, phía Tây giáp xã Noong Hẻo. Nơi đây có 2 dân tộc bản địa là Dao (hay gọi là người Dạo) và Xá cùng một bộ phận nhỏ người Kinh, Mường, v.v.. từ nơi khác chuyển đến sinh sống.

Xã có chín bản: Nậm Bành, Là Cuổi, Căn Co, Nậm Ngá, Ngài Thầu, La Hu San, Nậm Phìn 1, Nậm Phìn 2, Nậm Kinh.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Sìn Hồ

31-c-n-co-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)