User Tools

Site Tools


31-c-m-v-n-la-gi

Cẩm Văn là một xã thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Cẩm Văn có diện tích 5,7 km², dân số năm 1999 là 7919 người,[1] mật độ dân số đạt 1389 người/km². Xã Cẩm Văn gồm các thôn: Hoành Lộc, Trạm Nội, Trạm Ngoại, Văn Thai, Uyên Đức

31-c-m-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)